Driftsmeldinger

Test

Kundeservice

Har du spørsmål? Kontakt oss gjerne!


Kabelpåvisning

Ved all graving skal man på forhånd undersøke om det ligger nedgravde kabler i området. Det er utførende entreprenør/graver som har ansvar for at dette blir utført og dokumentert. Uautorisert graving kan medføre store reparasjons- og utfallskostnader, og entreprenøren kan utsette seg selv og andre for livsfare ved å skade og berøre kabler.

 

Kabelpåvisning

Kabelpåvisning er en gratistjeneste fra Norefjell Nett
og kan bestilles ved å kontakte oss på epost: stian.dybendal@norefjell-nett.no 
eller på telefon 32 14 94 50.

Ved bestilling trenger vi følgende informasjon:

    Navn på kontaktperson/bestiller
    Telefonnummer kontaktpersonen kan nås på
    Navn på firma som graver
    Dato for ønsket påvisning


Vi gjør også oppmerksom på at andre aktører kan ha kabler i grunnen, f.eks. Telenor.

32 14 94 50

post@norefjell-nett.no

Norefjellveien 41 - 3536 Noresund

Design og utvikling av Catch Media