Driftsmeldinger

Test

Kundeservice

Har du spørsmål? Kontakt oss gjerne!

Gatelys

Norefjell Nett drifter og vedlikeholder alt kommunalt gatelys
i Krødsherad Kommune.

Henvendelser i forbindelse med gatelys rettes til oss på tlf 32 14 94 50

32 14 94 50

post@norefjell-nett.no

Norefjellveien 41 - 3536 Noresund

Design og utvikling av Catch Media