Driftsmeldinger

Test

Elsikkerhet

Tilsyn næring

Internkontroll er systematiske tiltak som skal sikre at virksomheten planlegger, organiserer, utfører og vedlikeholder sine aktiviteter i samsvar med krav fastsatt i HMS-lovgivningen, eller i forskrifter gitt i medhold av denne lovgivningen.

Oversikt over hvilke krav som gjelder for din bransje, finner du på regelhjelp.no.

Dersom virksomheten din er omfattet av internkontrollforskriften, skal du ha et system som beskriver hvordan virksomheten internt skal arbeide med helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (HMS-arbeid).

Internkontroll i borettslag

Last ned brosjyre her:

Internkontroll i borettslag og sameier (933kB)

32 14 94 50

post@norefjell-nett.no

Norefjellveien 41 - 3536 Noresund

Design og utvikling av Catch Media