Driftsmeldinger

Test

Elsikkerhet

Elsikkerhetsarbeid

 

Det elsikkerhetsarbeidet som DLE er pålagt å utføre, kan inndeles i følgende målområder:

•Kontroll av elektriske installasjoner og utstyr i private boliger, kombinert med informasjon om sikker bruk av elektrisiteten.
•Kontroll og oppfølging av elektroinstallatørenes arbeider
•Informasjon- og opplysningsvirksomhet i skoler, lag og foreninger
•Kontroll med omsetning av elektrisk utstyr for å sikre at det utstyr som omsettes oppfyller gjeldende sikkerhetskrav
•Revisjon og verifikasjon av virksomheter
•Bistå eiendomsmeglere med opplysninger om heftelser på boliger
•Bistå i brannetterforskning
•Oppfølging av ulykker med elektrisk årsak

32 14 94 50

post@norefjell-nett.no

Norefjellveien 41 - 3536 Noresund

Design og utvikling av Catch Media