Driftsmeldinger

Test

Elsikkerhetsarbeid

Elsikkerhet

Alle nettselskap er pålagt å føre tilsyn med anlegg som forsynes fra everkets nett. Det formelle navnet på denne tilsynsenheten er Det Lokale Eltilsyn (DLE). Alt arbeid på avdelingen dreier seg om elsikkerhet og Krødsherad Everk anser elsikkerhetsarbeidet som en viktig del av vår kundeservice.

Elsikkerhet i fokus

Vi arbeider i henhold til instruks utarbeidet av Direktoratet for Samfunnsikkerhet og Beredskap (DSB). På bakgrunn av den årlige instruksen utarbeides lokale planer tilpasset våre forhold.

DSB er forvaltningsmessig overordnet nettselskapet. Tilsynsarbeidet som utføres av oss er å regne som en del av den offentlige forvaltningen, og er følgelig underlagt forvaltningslovens bestemmelser.

Les mer om det elsikkerhetsarbeidet som DLE er pålagt å utføre.

32 14 94 50

post@norefjell-nett.no

Norefjellveien 41 - 3536 Noresund

Design og utvikling av Catch Media