Driftsmeldinger

Kundeservice

Har du spørsmål? Kontakt oss gjerne!

Byggestrøm

Anleggskasser/byggestrøm

Skal du bygge eller trenger midlertidig strømuttak, kan du leie anleggskasse hos Norefjell Nett. Ta kontakt med oss på post@norefjell-nett.no eller på telefon 32 14 94 50.

Våre montører setter opp kassa i tilknytning til vårt lavspent forsyningsnett, på det stedet som er mest hensiktsmessig for bestiller/bruker. Tilkoplingen kan være på nettstasjon, annet transformatorpunkt, kabelfordelingsskap eller på stolpe. Der det ikke er et naturlig opphengspunkt, må bestiller sørge for at et stativ er forberedt på plassen ved nærmest mulige uttak.

I enkelte tilfeller kan stedet der vi setter opp anleggskassa være forholdsvis langt unna bestillers forbruksted. Bestiller må da kontakte en autorisert installatør, som kan tilrettelegge strømkabel etter gjeldende forskrifter. Er det derimot tilgjenglig tilkoplingsmulighet på lavspentnettet på byggestedet, kan forbruksapparater tilkoples direkte. Det vil være en fordel om bestiller er tilstede ved oppsett av kassa.

I følge forskrifter for elektriske lavspentanlegg, kan det ikke tillates at anleggskasser tilkoples kabel som er beregnet for tilførsel til permanent anlegg (stikkledning).

Hvor lenge kan jeg leie en anleggskasse?

Anleggskasser er å betrakte som provisoriske anlegg, og skal derfor tas ned snarest mulig etter at anleggsarbeidet er ferdigstilt. Prisen baserer seg på 1 års leie. Ved leie utover 1 år, økes leieprisen med 50%.

Byggestrømpriser.

Størrelse byggestrømskap  230V / 400V
 35 A Hovedsikringer  250 kr / måned i tillegg til N100 tariff
 63 A Hovedsikringer  450 kr / måned i tillegg til N100 tariff
 Oppsettings gebyr  1125 kr
 Nedtagings gebyr  1125 kr

 

 

32 14 94 50

post@krodsherad-nett.no

Norefjellveien 41 - 3536 Noresund

Design og utvikling av Catch Media