Driftsmeldinger

Test

Kundeservice

Har du spørsmål? Kontakt oss gjerne!

Byggestrøm

Anleggskasser/byggestrøm

Skal du bygge eller trenger midlertidig strømuttak, kan du leie anleggskasse hos Norefjell Nett. Ta kontakt med oss på post@norefjell-nett.no eller på telefon 32 14 94 50.

Våre montører setter opp kassa i tilknytning til vårt lavspent forsyningsnett, på det stedet som er mest hensiktsmessig for bestiller/bruker. Tilkoplingen kan være på nettstasjon, annet transformatorpunkt, kabelfordelingsskap eller på stolpe. Der det ikke er et naturlig opphengspunkt, må bestiller sørge for at et stativ er forberedt på plassen ved nærmest mulige uttak.

I enkelte tilfeller kan stedet der vi setter opp anleggskassa være forholdsvis langt unna bestillers forbruksted. Bestiller må da kontakte en autorisert installatør, som kan tilrettelegge strømkabel etter gjeldende forskrifter. Er det derimot tilgjenglig tilkoplingsmulighet på lavspentnettet på byggestedet, kan forbruksapparater tilkoples direkte. Det vil være en fordel om bestiller er tilstede ved oppsett av kassa.

Hvor lenge kan jeg leie en anleggskasse?

Anleggskasser er å betrakte som provisoriske anlegg, og skal derfor tas ned snarest mulig etter at anleggsarbeidet er ferdigstilt. Prisen baserer seg på 1 års leie. Ved leie utover 1 år, økes leieprisen med 50%.

Byggestrømpriser.

  Ekskl. mva Inkl. mva  
Dagleie 1. år 12 15 kr/dag
Dagleie utover 1. år 18 22,5 kr/dag
Tilkobling 2000 2500 kr
Frakobling 2000 2500 kr
Montering av måler i byggesentral 1000 1250 kr

 Nettleien prises etter årsforbruk under 100 000 kWh (N100) eller over 100 000 kWh (NT5AT).

 

32 14 94 50

post@norefjell-nett.no

Norefjellveien 41 - 3536 Noresund

Design og utvikling av Catch Media