Driftsmeldinger

Nettleie

Tilknytning

Nettkunde

SKAL DU FLYTTE INN I NYTT HUS ELLER HYTTE

Krødsherad Everk kobler til nye leveringspunkter og monterer måler etter ferdigmelding fra installatør. I tillegg til målerstand ved tilkobling, benyttes kundeopplysninger fra ferdigmeldingen til å opprette salgsordre for nettleie. Ordrebekreftelse på nettleieavtalen sender vi så fort dataene er registrert i vårt kundesystem.

Skal du overta hus/leilighet eller hytte?

Skal du flytte, eller av andre årsaker ønsker å si opp nettleieavtalen, trenger vi målernummer, byttedato og målerstand for å avslutte nettleieavtalen.

Skal du overta et eksisterende leveringspunkt, trenger vi en del data om deg for å opprette salgsordre for nettleie. Ta kontakt med oss, gjerne pr. telefon eller e-post, så oppretter vi en nettleieavtale. Ordrebekreftelse sender vi så fort dataene er registrert i vårt kundesystem.

Stenging av leveringspunkt

Ønsker du leveringspunktet stengt, må dette meldes i god tid, minimum 14 dager før ønsket stengedato. Vi stenger leveringspunktet, leser av og plomberer måleren.

Husk at du står ansvarlig for nettleie på leveringspunktet inntil nettleieavtalen sies opp.

Vilkår for tilknytning og nettleieavtale finner du ved å klikke i boksene på siden.

32 14 94 50

post@krodsherad-nett.no

Norefjellveien 41 - 3536 Noresund

Design og utvikling av Catch Media