Driftsmeldinger

Test

Måleravlesning

Når skal måleren leses av? Informasjon for husholdning, hytter, fritidsboliger og næring...

Måling

Elektrisitetsmålere er underlagt Justervesenets krav til kvalitet i Forskrift om krav til elektrisitetsmålere under bruk. Det er Nettselskapet som bestemmer type måleutstyr, eier måleutstyret og har ansvaret for installasjon, drift og kontroll av målere.

Måleravlesning

Måleravlesning er fastsatt av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) i Forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester. Måleravlesning gjennomføres etter gjeldende forskrifter og i samsvar med våre rutiner med faste avlesningsdatoer.

Les mer om våre rutiner for avregning og fakturautsendels under Rutiner for avlesning/avregning

 

32 14 94 50

post@norefjell-nett.no

Norefjellveien 41 - 3536 Noresund

Design og utvikling av Catch Media