Driftsmeldinger

Test

Kraftleverandører

Leveringsplikt

Hva er leveringsplikt?

Norefjell Nett pris på kraft levert i henhold til nettselskapenes lovpålagte leveringsplikt følger elspotprisen hos NordPool, tillagt et påslag på 6,25 øre/kWh (5,00 øre/kWh eks. mva). I tillegg til oppgitt pris på kraft levert i henhold til leveringsplikten kommer nettleie.


Etter de første seks ukene øker prisen på leveringsplikt til NordPools elspotpris + 18,75 øre/kWh (15,00 øre/kWh eks. mva).

Gjennom leveringsplikten er nettselskapene pålagt å levere kraft inntil kunden har inngått avtale om og fått leveranse fra en ordinær kraftleverandør. I henhold til NVEs forskrift om måling, avregning mv. skal priser og vilkår for nettselskapenes leveringsplikt utformes slik at sluttbrukeren gis insentiv til å skaffe seg en ordinær kraftleveringsavtale.

Vi gjør i denne forbindelse oppmerksom på at kraft levert på disse betingelsene, dvs fra nettselskapet, vil være dyrere enn kraft fra en ordinær kraftleverandør. Vi oppfordrer deg derfor til snarest å inngå avtale med en ordinær kraftleverandør.

Det finnes mange leverandører å velge mellom. Disse vil kunne tilby ulike typer avtale, men du må selv sørge for å bestille en avtaletype som passer for deg.

Dersom du har spørsmål kan du kontakte Norefjell Nett på telefon 32 14 94 50.

Varedeklarasjon

Se NVEs varedeklarasjon

32 14 94 50

post@norefjell-nett.no

Norefjellveien 41 - 3536 Noresund

Design og utvikling av Catch Media