Driftsmeldinger

Test

Måleravlesning

Når skal måleren leses av? Informasjon for husholdning, hytter, fritidsboliger og næring...

Rutiner for avlesning/avregning

Nettselskapene plikter å påse at alle målepunkter er avlest minst en gang i året og at måledataene er riktig.

Din måleravlesning kan du sende inn på e-post eller ringe oss på
tlf. 32 14 94 50.

Når skal måleren leses av?

Periode

Frist for innsending av målerstand

Forfallsdato

Januar

 1. februar

1. mars

Februar

1. mars

1. april

Mars

 1. april

1. mai

April

1. mai

 1. juni

Mai

 1. juni

 1. juli

Juni

 1. juli

1. august

Juli

1. august

1. september

August

1. september

1. oktober

September

1. oktober

1. november

Oktober

1. november

1. desember

November

1. desember 1. januar

Desember

1. januar 1. februar

Alle våre kunder avregnes hver måned.

 

32 14 94 50

post@norefjell-nett.no

Norefjellveien 41 - 3536 Noresund

Design og utvikling av Catch Media