Driftsmeldinger

15.4.13 - Ny hjemmeside!

 

 

Måleravlesning

Når skal måleren leses av? Informasjon for husholdning, hytter, fritidsboliger og næring...

Rutiner for avlesning/avregning

Nettselskapene plikter å påse at alle målepunkter er avlest minst en gang i året og at måledataene er riktig.

Din måleravlesning kan du sende inn på e-post eller ringe oss på
tlf 32 14 94 50.

Når skal måleren leses av?

Periode

Frist for innsending av målerstand

januar - februar

 1.mars

mars - april

 1.mai

mai - juni

1.juli

juli - august

 1.september

september - oktober    

 1.november

november - desember

1.januar

Alle våre kunder avregnes annen hver måned.

 

32 14 94 50

post@krodsherad-nett.no

Norefjellvegen - 3536 Noresund

Design og utvikling av Catch Media