Driftsmeldinger

15.4.13 - Ny hjemmeside!

 

 

Måleravlesning

Når skal måleren leses av? Informasjon for husholdning, hytter, fritidsboliger og næring...

Rutiner for avlesning/avregning

Nettselskapene plikter å påse at alle målepunkter er avlest minst en gang i året og ved leverandørbytte/opphør av kraftleveranse "med mindre dette medfører urimelig kostnad eller ulempe for nettselskapet" (ref. standard nettleieavtale).

Din måleravlesning kan du sende inn på avlesningskort, via e-post eller ringe oss på
tlf 32 14 94 50.

Når skal måleren leses av?

Husholdningskunder:

Periode

Frist for innsending av målerstand

 januar - februar - mars

 1.april

 april - mai - juni

 1.juli

 juli - august -september

 1.oktober

 oktober -november -desember    

 1.januar

Husholdningskunder avregnes hvert kvartal og får regning i forhold til faktisk forbruk.

Hytter, fritidsboliger og næring:

Får forskuddsregning hvert kvartal og avregnes en gang per år (nyttår).

Frist for innsending av målerstand  1.januar

 

Dersom måleravlesning mangler, vil forbruket bli beregnet skjønnsmessig.

32 14 94 50

post@krodsherad-nett.no

Norefjellvegen - 3536 Noresund

Design og utvikling av Catch Media