Driftsmeldinger

15.4.13 - Ny hjemmeside!

 

 

Last ned MOI-skjema her

Meldinger

Melding om installasjonsarbeid (MOI)

Forhåndsmeldinger blir behandlet fortløpende.

Avtale om tilkopling og måleroppsett gjøres mellom installatør og Krødsherad Everk. Dette forutsetter at Krødsherad Everk har mottatt korrekt utfylt melding, har hatt nødvendig tid til saksbehandling av forhåndsmelding, og at etablering av anlegg er tilrettelagt frem til grensesnitt. Likeledes forutsettes det at vi har mottatt "ferdigmelding" og evt. anleggsbidrag er innbetalt.

Melding om graving/hogst

Brudd på strømkabler og linjer kan få store konsekvenser og gjøre mange strømløse. Den som forårsaker skade på ledningsnettet kan bli stilt økonomisk ansvarlig for de kostnadene som følger av et strømbrudd. Erstatningsbeløpene kan bli store ved alvorlige hendelser.

Hogst av trær

Hogst må foregå i en slik avstand fra høyspenningsledninger at det ikke kan oppstå farlige situasjoner. Dersom det skal hogges trær så nær en ledning at treet kan falle over ledningen må vi kontaktes på forhånd. Skulle et tre falle over en høyspenningslinje, er det viktig å opptre på følgende måte:

•Forsøk ikke å fjerne treet - berøring er livsfarlig, la det ligge uten å berøre det
•Gi oss varsel om uhellet omgående
•Sett ut vakt inntil linjen blir utkoblet, slik at uvedkommende ikke kommer i berøring med treet

Graving

Å grave over strømførende kabler og ledninger er både farlig, kostbart og unødvendig!
Vi tilbyr kart hvor våre linjer og kabler er inntegnet, eller vi kan utføre kabelpåvisning for deg.

32 14 94 50

post@krodsherad-nett.no

Norefjellveien 41 - 3536 Noresund

Design og utvikling av Catch Media