Driftsmeldinger

15.4.13 - Ny hjemmeside!

 

 

Kundeservice

Har du spørsmål? Kontakt oss gjerne!

Strømbrudd

Dersom du rammes av avbrudd over 12 timer vil du kunne få direkte økonomisk erstatning.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har bestemt at langvarige strømbrudd skal kompenseres økonomisk for de som rammes.

Flere strømbrudd etter hverandre regnes som sammenhengende dersom ikke normal strømforsyning opprettholdes i minimum to timer. Avbruddsperioden regnes fra det tidspunkt nettselskapet først fikk melding om avbruddet, eller visste eller burde visst at avbrudd hadde funnet sted.

Satser

Dersom kundene blir utsatt for langvarige avbrudd, kan hver enkelt kunde kompenseres individuelt etter følgende satser ved godkjente krav:

  •     For avbrudd over 12 timer tom. 24 timer: kr. 600,-
  •     For avbrudd over 24 timer tom. 48 timer: kr. 1400,-
  •     For avbrudd over 48 timer tom. 72 timer: kr. 2700,-
  •     For avbrudd ut over 72 timer gis det et tillegg på kr. 1300,- for hver nye
            påbegynte tjuefiretimersperiode avbruddet varer.
  •     For fritidsboliger/hytter kan et samlet krav ikke overstige det man forventer
            å betale i nettleie for inneværende år.

Hvordan går du frem?

Du må selv fremme krav om kompensasjon innen rimelig tid. Rimelig tid er normalt innen 2 mnd etter at ordinær strømforsyning er gjenopprettet. Vi gjør oppmerksom på at ordningen ikke gjelder for kunder som har egen avtale om utkobling.

Utbetaling

Godkjent utbetaling vil normalt skje på første nettleiefaktura etter at kravet om kompensasjon er kommet Krødsherad Everk i hende og er innvilget. Dersom kravet er fremmet kort tid før fakturautstedelse vil godkjent utbetaling først skje på den påfølgende nettleiefakturaen.
Selv om kunden har flere abonnement vil man kun få kompensasjon for et abonnement.

Skjema for å søke om kompensasjon finner du her:

    Kompensasjon ved strømbrudd

32 14 94 50

post@krodsherad-nett.no

Norefjellveien 41 - 3536 Noresund

Design og utvikling av Catch Media