Driftsmeldinger

15.4.13 - Ny hjemmeside!

 

 

Nettjenester

Krødsherad Everk drifter og vedlikeholder strømnettet i Krødsherad kommune

Tilknytning

Nettjenester

Krødsherad Everk drifter og vedlikeholder strømnettet i Krødsherad kommune 

Nettet består av ca 90 km høyspentlinjer, 50 km høyspentkabel,
160 km lavspentlinjer, 180 km lavspentkabel og 201 nettstasjoner.
 
Vi har ca 2950 nettkunder.
 
Det transporteres årlig ca 58 GWh til kundene gjennom nettet vårt.

 

32 14 94 50

post@krodsherad-nett.no

Norefjellvegen - 3536 Noresund

Design og utvikling av Catch Media