Driftsmeldinger

Test

Nettjenester

Norefjell Nett drifter og vedlikeholder strømnettet i Krødsherad kommune

Tilknytning

Nettjenester

Norefjell Nett drifter og vedlikeholder strømnettet i Krødsherad kommune 

Nettet består av ca 81 km høyspentlinjer, 71 km høyspentkabel,
155 km lavspentlinjer, 215 km lavspentkabel og 211 nettstasjoner.
 
Vi har ca 3200 nettkunder.
 
Det transporteres årlig ca 60 GWh til kundene gjennom nettet vårt.

 

32 14 94 50

post@norefjell-nett.no

Norefjellveien 41 - 3536 Noresund

Design og utvikling av Catch Media