Driftsmeldinger

Test

Offentlige avgifter

Gebyrer

Nettleiepriser

Tjenesten forutsetter et linjenett med tilstrekkelig kapasitet og nødvendig forsyningssikkerhet for overføring av den strømmen markedet til enhver tid etterspør. Våre priser på nettleie skal dekke kostnader i vårt distribusjonsnett i tillegg til kostnader i regionalnettet som eies av Glitre Nett AS og i sentralnettet som eies av Statnett.

Tariffer og priser

Våre nettleietariffer og priser finner du her:

Fra 01.01.2024

Offentlige avgifter

Vi er pålagt av Staten å kreve inn diverse offentlige avgifter fra kundene over nettleiefakturaen.
Les mer ved å klikke på boksen Offentlige avgifter.

Gebyrer

Vi tar oss betalt i form av gebyrer for tjenester som ikke dekkes av nettleien. 
Les mer ved å klikke på boksen Gebyrer.

32 14 94 50

post@norefjell-nett.no

Norefjellveien 41 - 3536 Noresund

Design og utvikling av Catch Media