Driftsmeldinger

15.4.13 - Ny hjemmeside!

 

 

Kundeservice

Har du spørsmål? Kontakt oss gjerne!

Måleravlesning

Nå kan du sende inn din måleravlesning på e-post!

Trykk på knappen under,  fyll inn ditt kundenr, målernr og målerstand,
samt dato for når du leste av måleren og send oss i dag!

Du kan også sende inn måleravlesningskortet du har fått i posten
eller ringe oss på tlf: 32 14 94 50

Når skal måleren leses av?

Husholdningskunder:

Periode

Frist for innsending av målerstand

 januar - februar - mars

 1.april

 april - mai - juni

 1.juli

 juli - august -september

 1.oktober

 oktober -november -desember    

 1.januar

Husholdningskunder avregnes hvert kvartal og får regning i forhold til faktisk forbruk.

Hytter, fritidsboliger og næring:

Får forskuddsregning hvert kvartal og avregnes en gang per år (nyttår).

Frist for innsending av målerstand  1.januar

 

Dersom måleravlesning mangler, vil forbruket bli beregnet skjønnsmessig.

 

32 14 94 50

post@krodsherad-nett.no

Norefjellvegen - 3536 Noresund

Design og utvikling av Catch Media